Elektronisk registrering 2019

(sidan aktualiseras inom kort)


Online bokning av nattvaktspass  


Anmälan till nattvakt sommaren 2018. Bokning online är öppen fr o m den 1 april till och med  den 17 maj 23.59. Fr o m lördagen den 19 till  söndagen den 27 maj kan anmälan göras som vanligt i klubbhuset. Därefter tas listorna ner och styrelsen lägger ut nattvaktspass på dem som inte föranmält sig.

Läs Instruktion för anmälan till nattvakt, klicka här!

Till Online bokning av nattvaktvaktspassÄndring av bokat nattvaktspass

Eftersom klubben använder sig av elektronisk bokning av nattvaktspass räcker det inte att bara göra ändring i listorna i klubbhusets kök, utan varje ändring måste också rapporteras till klubben via info@rbkpiraten.se. Därefter kan nytt datum registreras i systemet och en bekräftelse kommer till medlemmen. Systemet skickar också ut påminnelser i form av e-post och sms inför varje nattvaktspass. Obs, alltså dels anteckning på listan i klubbhuset, dels rapport om ändringen till info@rbkpiraten.se !Onlineanmälan till arbetsgrupper  

Klubben tillämpar 8 timmars arbetsplikt, främst förlagd till sommarhalvåret. För att göra det lättare för medlemmarna att hitta var de kan göra en insats för klubben och fullgöra sin arbetsplikt har klubben arbetsgrupper som var och en, i stort sätt, självständigt ansvarar för sitt område. 

nästa sida klickar du på den grupp du önskar jobba med och fyll i ditt namn, e-postadress och mobilnummer i formuläret. Den som är gruppansvarig kommer sedan att höra av sig till dig.

Behovet av arbetskraft är olika stort i grupperna, ange därför under särskilda upplysningar, om det är flera grupper, som du kan tänka dig att jobba med.

Till Online anmälan till arbetsgrupper Elektronisk rapportering av utfört nattvaktspass 

På datorn i klubbhusets kök kan du som har nattvakten rapportera när du går på resp. går av vaktpasset. Obs! registreringen kan bara göras från datorn i klubbhusets kök.

Läs Instruktion för att lämna nattvaktsrapport, klicka här!


 

 

Uppdaterad 2019-02-19